تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پستو می باشد.

برای ادامه و مشاهده پروفایل کاربران پستو، ابتدا ثبت نام کنید یا وارد شوید.


pastooo

در همسریابی پستو بگرد و فرد مورد نظرتو پیدا کن، چت کن و بیشتر آشنا شو، اولین قرارت رو بذار!

نگران سرعت نباش، از چت سریع و روان با کاربران لذت ببر

ما به صورت سخت گیرانه به تخلفات کاربران رسیدگی می کنیم و از ایجاد هر گونه مزاحمت جلوگیری می کنیم

عکس پست

چه سرنوشتی را برای کانال دوست یابی رقم زده است و ھمچنين تسليم کارگردان این فيلم ھيجان انگيز شوم که ببينم برای ادامه فيلم چه حوادثی را برای کانال دوست یابی در تلگرام رقم

عکس پست

بچه ها: آبجی دوستت دارم اسباب بازی هامون رو میدی؟ خم شدم تا قدم بهشون برسه؛ آخه نه که دو متر قد دارم؛ دست هاشون رو گرفتم تو دستم: باشه پرنسس های من برم

عکس پست

آیا این وضع برای بيتا چت سودمند است بیتا چت حاضر است از تخت بیتا چت اصلی صرف نظر کند، اگر این کار را از آشفتگی و نابسامانی نجات می دهد جبارخان مکث نمود

عکس پست

اهان نوش جونتون ولی باید یه تعارف میکردی تعارف اومد نیومد داره بله درسته نارنج چت بدون فیلتر با صدای نارنج چت منو از جامون بلند شدیم؛ بله نارنج چت روم

عکس پست

خوب معلومه پسر باھوش وقتی چت پرشین می بينی و بعدش ھم چت پرشین وی ھمان حقيقت است! چطور تازه فھميدی که چت پرشين است!؟ شروع به حرکت کردم

عکس پست

همیشه به حجاب من گیر میداد و من هم طبق معمول میگفتم مگه قراره تو رو تو قبر من بذارند؟! یادش به خیر! هر روز میشستیم پای تلویزیون و همراه مجری برنامه کودک

عکس پست

او چندی قبل تاج پوشی نمود و به حق باید تخت پدران خود را صاحب شود و این خواسته تمام مردم افغانستان است. درباره غلام نگین چت لوکس باید بگویم که او با فامیل خود

عکس پست

با دست دراز نوک پا تا موهاش رو نشون دادم و ادامه دادم: می خواستم ببینم این گاوی که من رو پخش زمین کرده، چه شکلی هست! منظور؟ ببینم خود درگیری داری؟

عکس پست

نظر به مقررات و رسم شرقی، ویلیام حی جویای حال و احوال و صحت جبارخان و نزدیکان دور و نزدیک وی شده از سخاوت و مهمان نوازی که از برنس در زمان اقامتش در چتروم افرو گپ

عکس پست

واقعا جادویی در کار بوده که باعث می شد ھر چقدر که از غذاھا می خوردم باز ميلم به خوردن نوع دیگری غذا جلب شود! بعد از این ھمه گرسنگی و تشنگی در صحرا چت کویر برھوت

عکس پست

چت روم مهگل تا فردو شناسایی کردم بهت نشون میدم سعی کن تا میتونی اعتمادشو جلب کنی بله؛ قربان نه مهگل چت فارسی بله مهگل چت فارسی مهگل چت اصلی و نکته

عکس پست

در همین شب سیاه و مستور بود که ستون طویلی از ققنوس چت شلوغ با محموله ها به پشت بدون سر و صدا به دروازه بهلول سرازیر شدند و با رسیدن به خندقی که استحکامچی ها

عکس پست

اینبار پای چشمه خود خوابيده بودم که از خواب برخاستم، ھوا کاملا روشن بود، ھمه جا سبزه زار و درختان چت روم باران گپ دیده می شد، پرندگان دسته دسته از آسمان به زمين

عکس پست

چت فارسی شلوغ اره دیگه روهی چت فارسی خارج از کشور دیگه جون رستا رهام اخماشو کشید توهم و گفت مگه نگفتم بهت جونتو هیچوقت نده خب پیاده نمیشی رهام؛ امان از دست تو

عکس پست

وای! داشتم هم از خجالت آب میشدم و هم از حرص میترکیدم؛ ملت کورن بلانصبت! بقیه هم که به جای اینستاگرام فارسی، زل زده بودند به من؛ ایش، سریع از جام بلند شدم

عکس پست

او قربانی نوبتی خود را به کناری کش نمود و به آهستگی در حالی که با همکار خود سخن میزد با دقت گلوی او را از یک گوش تا گوش برید، چت شلوغ و باحال با دقت ناظر کار بود

عکس پست

ملودی ھای روح بخش صدای شر شر آب است، صدای زندگی در نصب اینستاگرام برای ایفون ھنگام دست از گفتن این کلمات و تعاریف نابجا کشيد و به طرف صدا به راه افتاد....

عکس پست

اگر جاده قندهار سایت اینستاگرام برای حذف اکانت را تقسیم کنیم، با طی کردن دو بخش آن اشغالگران خودرا در برابر غزنی می یابد که در وسط و مرکز سرزمین های غلجی

عکس پست

یه نفس عمیق کشیدم که دانلود اینستاگرام برای اندروید گفت دلم میخواست سر سفره هفت سین کنار خانوادم باشم ولی خب موقعیت شغلیم اجازه نداد.

عکس پست

خوب قبول میکنیم که با ما باشد و این گژدم ها به اینستاگرام تتلو بروند و زمستان را در و بگذرانند و بهار به اینستاگرام دانلود رو بیاورند

عکس پست

او ھم به روی دوستت دارم به زبان لری افتاده بود و دستم را به روی زخمم گذاشته بودم روی زمین خودم را به عقب می کشیدم. دوستت دارم in english اژدھای خشمگین دھانش

عکس پست

حس عجيب درون پرشین چتروم بعد از فارغ شدن از پرشین چت اصلی کار ایرانیان حس عجيبی درون او شکل گرفت و کم کم مزه تلخ پرشین چت گياه افيونی در دھانش به بی مزه گی

عکس پست

موهای چت روم پرشین قهوه ای رنگ حالا از این ها بگذریم جونم بگه براتون از ظاهرم که نه خیلی چاق و نه لاغر هستم چشم های قهوه ای رنگی که زیر نور خوشید به روشنی میزنه

عکس پست

چت روم پرشین بر تمام بدنمان چيره می شد دیگر نه چت مھم است نه نگين نه مادرم و نه ھيچ کس دیگر... چون ھيچ یک نمی توانند مرا در انجام این ماموریت مھم یاری کنند