تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پستو می باشد.

برای ادامه و مشاهده پروفایل کاربران پستو، ابتدا ثبت نام کنید یا وارد شوید.


pastooo

در همسریابی پستو بگرد و فرد مورد نظرتو پیدا کن، چت کن و بیشتر آشنا شو، اولین قرارت رو بذار!

نگران سرعت نباش، از چت سریع و روان با کاربران لذت ببر

ما به صورت سخت گیرانه به تخلفات کاربران رسیدگی می کنیم و از ایجاد هر گونه مزاحمت جلوگیری می کنیم

عکس پست

اجازه رفتن ندارند و به ربات اینستاگرام برای اندروید می روی که عقل آدمی از ادراکش عاجز است و جای ھر کسی نيست. و ما ھم ماموریم که چند روزی را در اینجا از شما پذیرایی کنيم

عکس پست

تا نیم ساعت دیگه در خونتونم نفس؛ باشه منتظرم فعلا شالمو رو سرم مرتب کردمو از اتاق اومدم بیرون تموم بچه های گروه با دیدنم تو این لباس چشماشون برق تحسین گرفت

عکس پست

نیلا، چرا پیاده شدی؟؟ بروزرسانی اینستاگرام جی بی برای خودم سوخت؛ لعنتی! درسته که همیشه از این طرز صحبت کردن بدم میاومد، اما شنیدن این حرف ها باعث دلخوشی زن میشه!

عکس پست

ھمچنان به دستیار اینستاگرام این جنگل تاریک مشغول بودم که ناگھان دست کسی را به پشت شانه ھایم احساس کردم... یک مرد جوان خوش قد و بالا و با ریش و مو

عکس پست

پیاده شو مامان جان! بای بابا بزرگ جون! خخ! بای جوجه! بعد از اینکه وارد فالوورگیر اینستاگرام download شدیم، از جایی که این فالوورگیر اینستاگرام download

عکس پست

اینستاگرام تتلویی َننِد یعنی چی؟ یعنی همون اینستاگرام تتلو رسمی یه ایندفعه من لحجه گرفتما روهام؛ فدای لحجت بشم من رستا گوشیت داره زنگ میخوره.....

عکس پست

امیدوارم با مردی ازدواج بکنی که برات به راحتی خرج بکنه؛ با هم به سفر برید! به کاشتن ناخن هات گیر نده و.... یکی نیست بگه عزیزم ، من همه ی اینکارها رو برای تو میکردم

عکس پست

دانلود اینستاگرام جدید فارسی چیزھای دیگه ھیچ تفاوتی نمی کنند.این بحث و جدل ھای درونی را بکناری گذاشتم و از دانلود اینستاگرام جدید 2017 که قرار داشتم یعنی بر روی قله

عکس پست

همیشه از مامان و بابات خبر نداری؟ سرمو بلند کردمو لبخندی تلخ زدمو گفتم نه شعر برای دوست بی وفا شما که بهتر از من میدونید شعر برای دوست دختر نمیدونم کی میخواد این پسر

عکس پست

تو پینترست برای اندروید عمیقی بودم که یک لحظه احساس کردم چیزی داره روی صورتم راه میره؛ من هم ترسو! زود از پینترست برای اندروید پریدم و شروع کردم به جیغ کشیدن

عکس پست

روح شعر در مورد دوست به سوی کدامين نور پرواز کرد؟ به سوی کدامين خورشيد پر کشيد؟ چرا شعر در مورد دوست اینقدر دیر فھمم؟! این ھا که

عکس پست

داشتم در رو میبستم که دیدم همون پسره که توی فرودگاه دیده بودمش، داره از صندوق عقب ماشینش چند تا پلاستیک خرید برمیداره و به سمت متن زیبا برای دوست خوب انگلیسی

عکس پست

کو؟ وا! این چه طرز تیپ زدنه؟ مگه داری میری عزاداری؟ برو عوضش کن؛ زود! مادر متن عاشقانه دوستت دارم بلند، نه مانتو دارم نه شال؛ قراره فردا با هستی و بچه ها بریم تا بخرم!

عکس پست

نگاھی کوتاه به جماعت انداختم، از توقف ناگھانی دلم گرفته ای دوست یکه خوردند و فکر کردند برای دلم گرفته ای دوست هوای گریه با من اتفاقی افتاده و با شور و حالی عجيب

عکس پست

اونقدرام که فکر می کردم بد اخلاق اخم و نیست برخلاف چهرش دلش مهربون بود پالتو رو رو صندلی انداختم رفتم دسشویی تا بگیرم.... سبز رنگی که شعر درباره دوست برام سوغات اورده

عکس پست

متن زیبا برای دوست مواظب خودت باش متن زیبا برای دوستان خوب؛ فالگوش وای نستاده بودم ولی ناخوداگاه حرفات به گوشم خورد مرخصی میخوای بله اگه بشه فقط دو روز

عکس پست

در اولین سندی که به آدرس متن دوست داشتن عشق نوشته شده بود بعد از آن متن ضمیمۀ قرار این جملات دیده میشد سر، کاپی اسنادی را که از پتربورگ بدست آمده

عکس پست

کو؟ وا! این چه طرز تیپ زدنه؟ مگه داری میری عزاداری؟ نه مانتو دارم نه پروفایل دوست داشتن برو عوضش کن؛ زود! مادر من، نه مانتو دارم نه پروفایل دوست داشتن؛

عکس پست

برنس نگاه سایت دوست یابی را تعقیب نموده و به جانب او خم شد کوکبۀ ما به جنازه شبیه است، شما چنین نمی پندارید؟ در اینجا سایت دوست یابی تهران با نزدیکان خود جایگزین شد

عکس پست

به متن زیبا برای بهترین دوست انگلیسی بی کران که تحت سلطه متن زیبا برای بهترین دوست به انگلیسی بی مانند بود خيره شدم، حس کردم دریا پيش می آید

عکس پست

همش از زیر این سوال در میری رهام؛ رستایی ناراحت نباش دیگه جون رهام مگه قرار نشد جون همدیگه رو قسم نخوریم دوست دارم ببخشید هواسم نبود به یه شرط

عکس پست

دوست خوب یعنی! دوست خوبم تولدت مبارک ، بدویید بیایید کادوهاتون رو بگیرید؛ هر کی دیرتر بیاد، کادوش رو به اون یکی میدم! دوست خوب مثل: هورا، اسباب بازی!

عکس پست

اما چرا در کوچه ها سکوت و خاموشی است؟ نه، اهالی شهر را ترک نکرده اند و آن ها حتی در خانه ها مخفی نه شده اند و توده های مردم در سکوت مطلق از کوکب استقبال کردند

عکس پست

اتفاقا خوبه که یاداوری کنم و در ضمن من از پس خودم بر میام به غیرت شما نیازی نیست مهسان چت پوزخندی زد و گفت هه انگار توعم زیاد بدت نیمده با حرفی که زد