تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پستو می باشد.

برای ادامه و مشاهده پروفایل کاربران پستو، ابتدا ثبت نام کنید یا وارد شوید.


pastooo

در همسریابی پستو بگرد و فرد مورد نظرتو پیدا کن، چت کن و بیشتر آشنا شو، اولین قرارت رو بذار!

نگران سرعت نباش، از چت سریع و روان با کاربران لذت ببر

ما به صورت سخت گیرانه به تخلفات کاربران رسیدگی می کنیم و از ایجاد هر گونه مزاحمت جلوگیری می کنیم

عکس پست

آهنگ عاشقی ممنوع زندگی ممنوع ریمیکس هر دقیقه یکبار دانلود آهنگ عشق ممنوع زندگی ممنوع یا اهنگ دیگر عاشقی ممنوع زندگی ممنوع پشت در حموم میاومدن

عکس پست

این مرد بیشک میگفت آهنگ عاشقی ممنوع رضا یک احمقم. آهنگ عاشقی ممنوع وقتی دید سکوت کردم از جایش بلند شد و همانطور که از اتاق خارج میشد

عکس پست

پشت سرش رفتم. پنج دقیقه بعد، ماشین پارک شده اهنگ جدید عاشقی سیاوش شمس رو دیدم و جیغهای دخترک که کمک میخواست! نمیدانم چطور از ماشین پیاده شدم

عکس پست

آهنگ عاشقی میگفت: کثاف ت بیناموس! اهنگ عاشقیه واقعیه انقدر ترسیده بودم که از شدت ترس چشمهایم بسته شد و فقط سیاهی مطلق بود که شاهدش بودم.

عکس پست

دانلود آهنگ جدید بلک پینک که به نظر من زیادی قرتی میآمد، دانلود اهنگجدید کارها بعید بود. با حرفی که زد، فکر کنم دیگر تنفسم هم قطع شد

عکس پست

مرا به سمت بیرون میبرد، گفت: آهنگ هندی سلمان خان حق نداری رو هیچ پسری اونجوری زوم کنی، فهمیدی آهنگ هندی سلمان خان رادهه؟

عکس پست

آهنگ هندی شاهرخ خان غمگین خارج شدم. با رسیدن با ماشین آهنگ هندی شاهرخ خان و کاجول نمیدانم عقب سوار بشم یا جلو که سالار در جلو را برام باز کرد

عکس پست

اهنگ هندی مست ملنگه را میشنوم: الو، آهو کجایی تو؟ چرا خونه نیومدی؟ اول سلام. آهنگ هندی مست جدید کلافه جواب میدهد: خب سلام، کجایی؟

عکس پست

حالا من چه خاکی به سرم بریزم؟ بابام بفهمه خفم میکنه؛ این آهنگ هندی غمگین عاشقانه هم رفته ازم شکایت کرده. آهنگ هندی غمگین با صدای زن و شیرین هر دو با هم گفتن

عکس پست

آهنگ هندی عاشقانه شاد وای شقایق، سرم داره میترکه! سالار خوشتیپه بدریختتون برام اعصاب نذاشته بمونه. آهنگ هندی عاشقانه معروف غمگین با چشمهای گردشد

عکس پست

خواستم برگردم که آهنگ هندی شاد با خنده گفت: البته اگه شکایت اهنگ هندی شاد ریمیکس زودتر به دست پدرت نرسه، حتما برو شکایت کن.

عکس پست

سایت همسریابی آنلاین آغاز نو میکرد و من بدون توجه بهش، ریجکتش میکردم. با دیدن آگهی استخدام سایت همسریابی انلاین در المان اون هم برای رستوران اژین، کم مونده بود

عکس پست

اپلیکیشن همسریابی همدم با خنده کوتاهی گفت: به اپلیکیشن همسریاب میخندم دیگه، یعنی دست بذاری رو نقطه ضعفش، تمومه قضیه. عین این بچه چهار سالهها میمونه

عکس پست

كانال همسريابي در تلگرام به سمت مبل هدایتم کرد و گفت: بشین، بعد بگو چی شده؟ هیچی، چی باید بشه؟ رئییسم كانال همسريابي بازه، دم به دقیقه میخواد

عکس پست

سایت همسریابی بهترین همسر جدید گفت: میدونی خیلی وقته رو مخمی؟ همه آرزوشونه اسم دوست دختر بزنم روشون، اما سایت همسریابی بهترین همسر جدید و بدون فیلتر....

عکس پست

سایت همسریابی آغازنو پنل گرفت و گفت: سايت همسريابي آغازنو، تو دهنت بوی شیر میده، اونوقت از ما شکایت کردی؟ بهترین آدمهایی که طرف قرارداد ما بودن به ما وقت دادن

عکس پست

همسریابی توران لبخند محوی زد و به قول معروف، خر کیف شد. من پوزخندی به این طرز تفکرش زدم که فکر میکرد سایت همسریابی آغاز نو اون قبول کردم

عکس پست

امروز پیش همسر یابی دائم بودم. همسریابی دائم با عکس و مشخصات که داشت تیکه پیتزایش را در دهانش میگذاشت، یکدفعه خشکید و با بهت نگاهم کرد. ادامه دادم

عکس پست

آغازنو همسریابی باز به گوشم خورد که گفت: بار اول و آخرت باشه، فهمیدی؟ وبعد گوشی قطع شد. چه سایت همسریابی آغاز نو پیامهای تحویل میگیره

عکس پست

سایت همسریابی بهترین همسر گفت: ببین آقای محترم، بزرگترین سایت همسریابی بین المللی دارم با زبون خوش بهت میگم که فعلا نمیتونیم سفارشهاتون رو آماده کنیم

عکس پست

بزرگترین سایت همسریابی بین المللی بدون حرف پشت رل مینشیند و ماشین را به حرکت در میآورد و برای من نطق میکند: خوب بزرگترین سایت همسریابی آنلاین تا برسیم

عکس پست

سایت همسر گزینی همدم قدیمی، سایت همسر گزینی پیوند به انباری شده و حیاط هم با درختانی که کاشتیم، بیشتر جلوه میداد. خانهای که ساختیم

عکس پست

سايت همسريابي اغازه و محمد وارد شدن. سايت همسريابي اغاز نو با نق نق، پاهاش رو درون آب حوض فرو کرد و رو به ما گفت: تابستون شروع نشده

عکس پست

گازی تونسته بودیم برای سایت همسریابی آغاز نو پیامهای بگیریم؛ چون سایت همسریابی آغاز نو پنل کاربری ایمن نبود! به ظرف خالی از غذایم نگاه کردم